Bảng xếp hạng Euro U21 Hôm Nay

Chung Sân nhà Sân khách
AĐỘISTTHBHSĐGẦN ĐÂY
1
Italy U21 Italy U21
7430+1315
Thắng Thắng Hòa Thắng Hòa
2
Ireland U21 Ireland U21
6411+1113
Thắng Thắng Thua Hòa Thắng
3
Norway U21 Norway U21
6402+1512
Thắng Thua Thắng Thua Thắng
4
Latvia U21 Latvia U21
6213-77
Hòa Thua Thua Thắng Thua
5
Turkiye U21 Turkiye U21
6213+37
Thua Thắng Thua Thắng Hòa
6
San Marino U21 San Marino U21
7007-350
Thua Thua Thua Thua Thua
BĐỘISTTHBHSĐGẦN ĐÂY
1
Spain U21 Spain U21
6510+1416
Thắng Thắng Thắng Hòa Thắng
2
Scotland U21 Scotland U21
6411+713
Thắng Thắng Thắng Hòa Thắng
3
Belgium U21 Belgium U21
7412+313
Thắng Thua Hòa Thắng Thua
4
Hungary U21 Hungary U21
7313+310
Thua Thua Thua Hòa Thắng
5
Kazakhstan U21 Kazakhstan U21
6105-113
Thua Thua Thắng Thua Thua
6
Malta U21 Malta U21
6006-160
Thua Thua Thua Thua Thua

    Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định

    X