Bảng xếp hạng Copa America Hôm Nay

Chung Sân nhà Sân khách
AĐỘISTTHBHSĐ
1
Argentina Argentina
000000
2
CONCACAF 5 CONCACAF 5
000000
3
Canada Canada
000000
4
Chile Chile
000000
5
Peru Peru
000000
BĐỘISTTHBHSĐ
1
Ecuador Ecuador
000000
2
Jamaica Jamaica
000000
3
Mexico Mexico
000000
4
Venezuela Venezuela
000000

    Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định

    X